Osho Kundalini meditace

OSHO Kundalini meditace je „sesterská“ meditace k OSHO Dynamické meditaci. 

Dělá se ideálně za soumraku nebo pozdě odpoledne. Pokud se plně ponoříte do třesení a tance v prvních dvou fázích, vaše skálo-pevné bytí roztaje a uvolní energii kdekoli byla potlačována či zablokovaná. Pak může energie proudit, tančit a být transformována do blaženosti a radosti. 

Druhé dvě fáze umožňují této energii proudit vertikálně a vystoupat nahoru do ticha. Tato meditace je skvělým způsobem odreagování se a oproštění od starostí na konci dne.

Instrukce k OSHO Kundalini meditaci:

Meditace trvá hodinu a má 4 části po 15 minutách.

První fáze: 15 minut

Buďte uvolnění a nechte celé své tělo se třást. Pociťujte energii stoupající nahoru od chodidel. Celí se uvolněte a staňte se třesením. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

Druhá fáze: 15 minut
Tančete … jakkoli to cítíte a nechte celé tělo pohybovat se tak, jak samo chce. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.


Třetí fáze: 15 minut
Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku.


Čtvrtá fáze: 15 minut 
Nechte oči zavřené, lehněte si a zůstaňte v klidu.

Doporučení k první fázi:

“Když děláte Kundalini meditaci, dovolte třesení, ale nedělejte ho! Stůjte tiše, pociťujte, jak přichází a když se vaše tělo začne trochu chvět, pomozte mu, ale nezačněte ho dělat! Užijte si ho, ciťte tu blaženost, dovolte mu přijít, přijměte ho, přivítejte ho, ale nekonejte.”

„Když budete tlačit, stane se z toho cvičení – fyzické cvičení. Pak tady bude třesení, ale pouze na povrchu. Nepronikne vás. Uvnitř zůstanete pevní jako kámen. Zůstanete manipulátorem, konatelem a tělo vás pouze bude následovat. Tělo není otázkou, vy jste otázkou.“

“Když říkám třeste se, znamená to, že by se vaše pevnost, vaše zkamenělé bytí mělo otřást v samém základě tak, že se stane tekutým, fluidním, roztaje, bude proudit. Když se vaše zkamenělé bytí stane tekuté, vaše tělo bude následovat. Pak nebude ten, kdo se třese, ale pouze samo třesení. Nikdo ho nedělá, jednoduše se děje. Ten kdo činí, zmizí.”

„Užijte si to, ale nechtějte to. A pamatujte si, že kdykoli něco chcete, nemůžete si to užít. Jsou to protiklady, nikdy se nepotkávají. Když něco chcete, nemůžete si to užít, když si něco užíváte, nemůžete to chtít.“

Přeji zábavu a transformativní prožitky.

Těším se na vás s úctou a láskou.

Hýbejte se uvnitř i venku.